นโยบายการคืนเงิน

หากท่านไม่พอใจกับการซื้อของคุณ STYLESEAL เสนอการคืนเงินเต็มจำนวน หากสินค้าถูกส่งคืนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อในสภาพสมบูรณ์ ทางเราจะคืนเงินไปยังบัตรเครดิตของท่าน (หรือวิธีการชำระเงินปกติ) คุณจะได้รับคืนเงินเครดิตภายในเวลากำหนดตามนโยบายของผู้ออกบัตรของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมจัดส่งสินค้าคืนบริษัทเอง ค่าธรรมเนียมการจัดส่งไม่สามารถคืนเงินได้

การรับประกัน

STYLESEAL เสนอการรับประกันสินค้า 60 วัน กรณีมีตำหนิจากการผลิต หากในระหว่างเวลานี้สินค้าของคุณมีตำหนิ คุณจะได้รับการเปลี่ยนสินค้าฟรี (เฉพาะรุ่นเดียวกัน) โดยส่งคืนสินค้าที่มีตำหนิมายังบริษัท จากนั้นเราจะเปลี่ยนสินค้าและส่งให้กับลูกค้า ทั้งนี้การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้สินค้าอย่างรุนแรง เช่น การใช้เครื่องซักผ้าซักทำความสะอาดหน้ากาก

ที่อยู่คืนสินค้า:

Advanced Global Innovations
28/1 ปรีดีพนมยงค์ซอย 2 สุขุมวิท 71
พระโขนงเหนือ, กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 094 451 2950